Ngày: 2015-08-14 02:20:02 Lượt xem: 730

Đua TOP Tháng

  • Thời gian: Từ 11h00 Ngày 18/08/2015 đến 11h00 Ngày 18/09/2015.
  • Hạng áp dụng: Đẳng Cấp - Thủ Lĩnh - Võ Lâm - Tài Phú.
  • Phần thưởng: Chỉ có thể nhận thưởng tối đa 1 lần với Thứ Hạng Cao Nhất.
Hạng Phần Thưởng
Hạng 1 200 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
50 Tiểu Du Long Danh Vọng [Tùy Chọn]
Hạng 2 180 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
40 Tiểu Du Long Danh Vọng [Tùy Chọn]
Hạng 3 150 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
30 Tiểu Du Long Danh Vọng [Tùy Chọn]
Hạng 4 130 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
20 Tiểu Du Long Danh Vọng [Tùy Chọn]
Hạng 5-10 100 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
20 Tiểu Du Long Danh Vọng [Tùy Chọn]